Alle Miedema Smart Grader-activiteiten per direct overgenomen van Dewulf

Onlangs heeft Dewulf alle Miedema Smart Grader-activiteiten verkocht aan GeJo Grading Services B.V. Vanaf nu verzorgt GeJo Grading de verdere ontwikkeling, verkoop en service van de Smart Grader. Ook de huidige gebruikers van Smart Graders overal in Europa, kunnen voor service en advies bij GeJo Grading terecht. De productie blijft gewoon plaatsvinden in de Dewulf-fabriek in Winsum.

SmartGrader met 8 sorteerrijen en 8 uitgangen

Nauwkeuriger dan het menselijk oog
De Miedema Smart Grader is de elektronische sorteerder, die aardappelen niet alleen sorteert op maat, maar die ook b.v. schurft, scheurvorming en beschadigingen herkent. De sorteerder heeft hoge resolutie camera’s die in combinatie met de razendsnelle Ellips software de knollen aan alle kanten bekijken en analyseren, waarna de knollen met luchtmondjes bij de juiste uitgang van de band worden geblazen.

Sorteren is belangrijker dan ooit
Nauwkeurig sorteren levert een homogener eindproduct op, zonder beschadigingen en dus met een hogere waarde. Misschien nog wel belangrijker is, dat alle sorteerdata worden opgeslagen en dus exact inzicht geven in de kwaliteit van de partij. De kwaliteit van een partij goederen is zo niet alleen zichtbaar, maar ook op papier aantoonbaar. En zo kun je precies leveren waar de markt om vraagt: de ideale maatverhouding binnen de sorteermaat.

Alles wat een kweker of pootgoedteler wil weten over de partij die hij koopt of verkoopt!

In goede handen
De overname van de Miedema Smart Grader past heel goed bij GeJo Grading Services B.V. Het bedrijf werd in 2009 opgericht door Gerard Blok en Jos Broeders en is specialist in het elektronisch sorteren van onderstammen, bloemen en planten. Dit gebeurt met dezelfde Smart Grader-techniek, al zijn de sorteerders wel speciaal aangepast aan deze gewassen. Op dit moment wordt meer dan de helft van de onderstammen in Nederland gesorteerd door GeJo sorteerders.

GeJo sorteerder die wordt ingezet voor het sorteren van naaldboompjes

Pootgoed voor de fruitteler
Gerard Blok is kweker van vruchtboomonderstammen op moerbedden. Met een totaal oppervlak van 30 ha moerbedden, is hij op dit gebied één van de grootste kwekers van Europa. Zijn onderstammen vormen de basis voor allerlei vruchtbomen, die op de onderstammen geënt worden. Aan de kwaliteit, maat en diameter van zo’n onderstam worden hoge eisen gesteld. Eigenlijk is de onderstam voor een fruitteler wat pootgoed is voor een aardappelteler. Daarom zag Gerard Blok al vroeg de grote voordelen van elektronisch sorteren; het is de enige manier om precies te kunnen leveren wat de klant vraagt.

Betrokken vanaf het begin
Jos Broeders was vanaf het begin nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Smart Grader voor het sorteren van aardappelen. Hij zag grote voordelen in nauwkeurig sorteren en registeren en raakte gefascineerd door de mogelijkheden van digitale cameratechniek. Na heel veel testen ontstond een vaste samenwerking met Ellips in Eindhoven, dat de software ontwikkelde waaraan de Smart Grader zijn nauwkeurigheid te danken heeft. Vanaf 2012 vonden de eerste machines hun weg naar tevreden pootgoedtelers en handelshuizen. Als consultant bleef Jos een drijvende kracht achter de Miedema Smart Grader. Door zijn grote praktijkervaring en de vele onderzoeksprojecten met het elektronisch sorteren, beschikt hij over veel kennis en expertise ter zake. Dewulf is er dan ook van overtuigd dat alle Smart Grader-activiteiten bij Jos Broeders en Gerard Blok in goede handen zijn.

Privacy | Disclaimer | © 2021 Gejograding Service BV